NSPCC Logo

Gwybodaeth Cam drin NSPCC

Atodaf wybodaeth am linell gymorth bwrpasol yr NSPCC sy'n rhoi cymorth a'r cyngor priodol i blant ac oedolion sy'n dioddef cam-drin rhywiol mewn ysgolion ac i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol.

 

Llinell Gymorth Cam-drin Rhywiol yr NSPCC - 0800 136 663. 


 

POLISI DIOGELU PLANT

 

Y Person â gofal Materion Diogelu
yn Ysgol Cynwyl Elfed yw :

 

Mrs Geraldine Jenkins

Pennaeth

 

Geraldine 

 

Os nad ydw i ar gael siaradwch â

Mrs Eleri Samson Athrawes

 

Y Llywodraethwraig â gofal Diogelu yw

Mrs Lisa Cockroft

COFIWCH – cewch siarad ag unrhyw aelod staff os oes rhywbeth yn eich poeni.